Резервати природе, паркови за природу и људе - Фрушка гора

Фрушка гора у геолошком смислу представља јединствени природни феномен. Њу граде стене из скоро свих геолошких периода, почев од најстаријег палеозоика, периода пре 500 милиона година. На њеном ободном делу пре свега лесни одсеци и корита фрушкогорских потока откривају богату фосилну фауну некадашњег Панонског мора.

Национални парк „Фрушка гора" прекривен је шумом, у површини од 90%. Највише има шуме липе, храста и букве. У оквиру шумског појаса описано је преко 20 заједница чистих и мешовитих шума. Флору Фрушке горе чини око 1500 биљних врста. Од овог броја 40 врста има статус строго заштићених врста. На Фрушкој гори живи преко 30 врста орхидеја.