Лазина плетисанка - Santa Maria della salute

ТВ Београд је 1980. године произвела емисију „Бисери од песама“ - Лаза Костић. Његове песме говорили су тадашњи бардови позоришне сцене Зоран Радмиловић, Милош Жутић, Јован Милићевић, Иван Јагодић и Љуба Тадић. Одабране песме Лазе Костића као минијатуре се појављују под називом „Лазина Плетисанка“.

Почетком 2017. године „Лазина Плетисанка" проширена је за још пет песама, које су интерпретирали данашљи глумачки великани-Небојша Миловановић, Војислав Брајовић, Анита Манчић, Небојша Дугалић и Драган Мићановић.