Резервати природе, паркови за природу и људе - Ђердап, прича друга

Широк простор нетакнуте природе Србије понудио је огромно богатство тема и слика - од нетакнуте природе, до проблема управљања овим добрима; од могућности коришћења које се пружају како људима који живе у тим подручјима тако и онима који живе у градовима до тога како те пределе од људи и сачувати.

У овој емисији упознаћемо вас са нашим највећим националним парком-Ђердапом.

Уредник: Бојан Главонић