Траг у простору - Прича о седам Дунава

Бачко Подунавље је уписано на Листу резервата биосфере УНЕСЦО-а, на 29. седници Међународног координационог савета Програма "Човек и биосфера", 2017 у Паризу.

Читава историја људског рода је непрекидно трагање за најоптималнијим формама коришћења неког простора. Још са позиције Бечког двора, шумско подручје Горњег Подунавља примарно је препознато као изузетан ловни простор. Због обиља хране, и добрих склоништа ови простори су дом ритског јелена, срнеће дивљачи, дивљих свиња и шакала.