Траг у простору - Златибор о коме се ретко прича

Прве писане трагове о називу Златибора налазимо у извештајима које су током Првог српског устанка одавде слали устаници.

У средњовековној српској држави постојала је Жупа Рујно која је обухватала и данашњу област Златибора. У турским пописним књигама из 15. и 16. века имамо забележен назив Рујни батра, што значи рујна планина или рујно брдо. Тај је назив био у употреби све до половине 19. века, када званично постаје Срез златиборски.

Некако прва асоцијација када је име Златибора у питању је прича о боровима. На Златибору постоје три врсте бора: црни, бели и бор муника. Сада ће многи рећи и наравно златни бор. У потрагу за правим чарима Златибора отиснули смо се далеко изван оног урбаног дела, на другу страну, у широка пространства ове планине.