Читај ми!

Коларићу Панићу - О животу

У серијалу за децу предшколског узраста Гоца и Пане уче децу како разговором да решавају проблеме.

На почетку сваке епизоде се прочита писмо које садржи одређени проблем, а Гоца, Пане и деца покушавају да га реше кроз скеч и игру.