Приче о речима - Оловка

Играна серија "Приче о речима" посвећена је обичним речима које ђаци користе у говору од најранијег детињства.

Пажња је усредсређена на предмете без којих се не могу замислити школски дани као што су: креда, оловка, торба, лењир, шестар...

Уредница Јасна Петровић
Редитељ: Предраг Николић