Постанак и опстанак ћирилице: Ћирилица ван Српске државе, 5-8

Друштвено-политичке прилике у средњем веку знатно су утицале на културне и књижевне контакте појединих народа. Ти утицаји су се одразили и на писмо.

Развој ћириличног писма није био уједначен на целом подручју његове употребе. У Босни православље се укоренило и пре обнове Пећке Патријаршије. Припадници католичке вероисповести нису имали потребу да користе уставни тип ћирилице, већ су користили брзопис. Брзопис је био одомаћен у Захумљу, Требињу, Конавлима и Стону. У Државној канцеларији Дубровника ћирилица се задржала и после увођења латинице. На овом подручју и писмо и језик били су двојаки, а користили су се и икавско и ијекавско наречје.