Браћа Теофиловић - Голубац

Почетком јула 2020. године Браћа Теофиловић су снимили петнаест музичких спотова у предивном амбијенту Голубачке тврђаве, који је у потпуном складу са њиховом a cappella интерпретацијом старих песама.

Песме које су одабране за овакав вид аудио и визуелног записа су оне које су Теофиловићи ретко изводили на наступима, али су свакако обележиле њихов јединствени музички израз: Прелетеше птице ластавице, Соко ми лети високо, Мело мело Себурјанче, Маријо, ћеро Маријо, Лино, моме Лино, Попој ми слуго царева, У село кавга голема, Абер дојде Донке и друге.