Хоризонт-Унеско,темељи будућности

Међу живим бићима планете на којој живимо, једино је људска врста успела да у бесмисленом низу рођења ради смрти и умирања зарад живота, открије узроке и последице, законитости и системе. Једино је човек кадар да осмисли своју жудњу за бољим упркос патњи, смрти, мржњи, глади и хаосу.

У овој емисији ТВ Београд, снимљеној средином 70-их година, тема је рад Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNESCO), односно помоћ коју та организација пружа земљама погођеним природним катастрофама, које неретко односе велики број људских живота и наносе огромну штету културно-историјском благу.