Читај ми!

Учесник и сведок -Славољуб Ђукић

Славољуб Ђукић, новинар и публициста (Словац, 27. октобар 1928 - Београд, 12. јануар 2019)

Новинар и публициста Славољуб Ђукић од 1949. године писао је за "Спорт", "Вечерње новости", "Борбу", "Политику", био је главни уредник "Нина"; објављивао је књиге и коментаре. Разговор са Феликсом Пашићем за серију Учесник и сведок снимљен је у родном Словцу и Ваљеву.

Уредница Зора Кораћ, Редакција програма из културе, произведено 1988. године