Читај ми!

Песничке ведрине - Милан Дединац

Песник Милан Деденац (1902-1966) посматрао је поезију као искорак из себе и времена и као пројекцију будућих догађаја.

Песма му служи за исказивање другачијег садржаја живота. Кроз њу се ослобађа тескобе и показује своје космолошко осећање света.

Песма је и могућност за побуну против насиља.

Стихове казују глумци Марија Крунић и Младен Обрадовић.
Уредник: Радомир Путник