Великани - Јован Ристић (1831-1899)

Великани - Јован Ристић (1831-1899)

Политичка и државничка каријера Јована Ристића почела је доласком Обреновића на власт. Наиме, када је сменио Илију Гарашанина, за новог "президента министерства" кнез Михаило је именовао Јована Ристића. Он је, после убиства кнеза Михаила, предводио делегацију која је довела из Париза у Београд малолетног кнеза Милана. Скупштина му је поставила стално намесништво у саставу: Миливоје Петровић Блазнавац, Јован Ристић и Јован Гавриловић. Ристићев велики утицај, популарност, ауторитет и држање у почетку су импоновали младом кнезу Милану који је био увек склон да прати његов рад и да чује његово мишљење. Доцније је почео да га нервира, па је врло често долазио на помисао да му довикне: "Еј, море ти заборављаш да сам ја господар, а ти државни слуга!"

Народна скупштина кнежевине Србије 1878. усвојила је одредбе Берлинског уговора, а кнез Милан одао је и јавно признање Јовану Ристићу да је у Берлину "српску ствар заступао са толико мудрости и патриотизма". После тога пуних седам година Јован Ристић није обављао ниједну државну дужност...

Уредник и сценариста серије је Момир Карановић
Редитељ Иван Поповић