Остави све и читај- Дејан Папић

У овом издању емисије “Остави све и читај” Дејан Папић, оснивач и директор Лагуне, издавачке куће са највећом годишњом продукцијом у Србији, заљубљеник у читалачку авантуру и заговорник тезе да књигу коју не вреди читати два пута не вреди читати уопште, открива како се у условима неповољним за културу и књигу могу објављивати бестселери и како се ствара најбројнији клуб читалаца у овом делу Европе.

Имајући у виду образовну и просветитељску димензију књиге и читања Дејан Папић ће говорити и о степену уређивачке и издавачке одговорности, о комерцијалним и литерарно вредним издањима, о ланцу Лагуниних књижара који је све већи упркос тенденцији пада продаје књига и предрасудама о анимозитету који наш човек има према писаној речи, али и о контроверзном статусу који је на домаћој књижевној сцени понео као успешан издавач,с једне стране, и утемељивач "чик лит" или "водитетељске" литературе, с друге стране.

Уредница и ауторка: Горица Зарић Јовановић
Произведено 2013. године