Остави све и читај- Веља Абрамовић

Велимир Абрамовић, редитељ, филозоф, научник, мислилац и/или маг, врач, илузиониста, чаробњак, како често дефинише сам себе, снимио је неколико филмова, објавио књиге песама, добар део живота посветио делу Николе Тесле, данас предаје теорију и естетику филма на универзитетима широм света и оснива Центар за физику етра и науку о времену.

У овом издању Остави све и читај Веља Абрамовић говори о узроцима безнађа, хаоса и депресије у Београду, о деструктивном утицају транзицијског нереда на културу и зашто је ово друштво на нивоу родовске заједнице. Према његовом мишљењу, књига је у овом тренутку сила трења и успоравања, па ипак, захваљујући књизи спознао је суштину свог живота, због чега данас може да каже: „Ја себе сматрам срећним човеком јер сам целог живота желео ни моћ, ни новац, ни ништа, него само душевни мир, и да схватим шта је то време."

Ауторка и уредница Горица Зарић Јовановић, редитељ Драгомир Зупанц, произведено 2014. године