Дворци Војводине-Богданов салаш

Богдан Дунђерски, велепоседник старобечејски и србобрански, како је сам себе називао, изградио је у близини Бечеја на старом иђошком путу, дворац који се данас зове Фантаст.

Дунђерски је тестаментом целокупно имање завештао Матици српској, са изричитом жељом да се ту оснује Пољопривредна академија. Предвидео је све: плату за професоре, џепарац за студенте, новац за огрев. Желео је само да се та академија зове Задужбина Богдана Дунђерског. Његова велика идеја још увек није остварена.

Грађевина са четири куле и необично успелом мешавином стилова, била је сврха и смисао његовог живота. Поред дворца, Дунђерски је изградио и капелу у неовизантијском стилу, у којој је 1943. године сахрањен. Иконостас и иконе у тој капели сликао је знаменити Урош Предић.