Траг у простору- Шума у ланцу надзора

Глобални природни ресурси се експлоатишу вековима. Бруталност експлоатације расте, а у западним земљама, које су све време носиоци ове експлоатације, расте и друштвена свест, кроз разне еколошке покрете. Потреба да се куповином производа на бази дрвета смањи или елиминише грижа савести купаца, да ће својом куповином нанети штету природним ресурсима планете, довела је до оснивања Савета за очување шума.

ФСЦ је основан 1993. године као независна, невладина и непрофитна организација намењена промоцији одговорног управљања шумама света. На оснивачкој Скупштини у Торонту били су представници и оснивачи из 26 држава. Сертификовање је поверено акредитованим сертификационим телима, преко својих овлашћених оцењивача. Иако је од добијања првих ФСЦ сертификата, у Србији, протекла читава деценија, чини се још нисмо сасвим спознали ни шта тај сертификат представља ни који су његови бенефити. Данас можемо да кажемо да су све шуме којима газдују Јавна предузећа Србијашуме и Војводинашуме серификоване. То је више од 900 хиљада хектара шума. Ипак то је само део шума Србије.

Ауторка и уредница: Милица Барјактаревић