Тринаест немогућих: Надреализам у служби револуције, 3-4

Зашто је по свом друштвеном ангажману надреализам први уметнички покрет другачији од свих осталих до тада?

Зашто се десило приближавање левој идеји и комунистичкој партији? Како се понашају у томе француски, а како српски надреалисти и на који начин у томе сарађују?

Реприза, 17. јул у  01:40 и 09:40