Читај ми!

Социјалне вештине: Комуникација

Способност да се јасно комуницира писаним путем је вештина пресудна како за успех у току академског образовања тако и за успех у професији.

Овај тренинг објашњава да комуникација писаним речима мора бити конкретнија него усмена комуникација, са мање простора за грешке, што значи да они који комуницирају писменим путем имају још неке изазове испред себе укључујући граматику, тон писаног текста, правопис, стил писања као и употребу одговарајућих речи. Многи пословни људи немају много времена на располагању, зато је нацрт текста од пресудне важности када се пише неки дужи извештај или белешка.

Тренинг је посвећен и успостављању добрих пракси у писаној комуникацији на енглеском језику.