Читај ми!

Право на сутра, специјал

Прихват особа враћених на основу споразума о реадмисији, за Србију не представља само обавезу према Европској унији и другим државама потписницама, већ је и читав низ активности како би се тим људима обезбедило право на право - једнак третман и положај какав имају сви грађани Републике Србије, и трајна, одржива решења за њихову егзистенцију и пуну реинтеграцију.

О проблемима повратника, подршци коју им пружају државне институције, локалне самоуправе , партнерска удружења и невладине организације, говоре емисије другог серијала Право на сутра специјал, посвећене реадмисантима.

Први корак подршке је пружање информација о правним и административним процедурама, неопходним за остваривање права у домену здравствене и социјалне заштите и права на рад, а најчешћи проблем који реадмисанти имају по повратку у Србију, јесте недостатак личних докумената. Неки од њих чак нису ни уписани у матичне књиге рођених и држављана. Пројекат бесплатне правне помоћи, који финансира Европска унија, олакшава им решавање ових првих проблема са којима се суочавају - правни тимови пројекта помажу и заступају реадмисанте у поступцима уписа у матичне књиге, пријаве пребивалишта и прибављање личних докумената.

Свака је повратничка прича - прича о једном сну. Али, и о тешком путу у Европу и назад. Примери оних који су, уз помоћ и подршку, у домовини, успешно кренули из почетка, охрабрују и потврђују да су права решења - достижна.

Ауторка емисије: Јелена Божовић
Сниматељ: Душан Перић
Монтажа: Горан Дамљановић