Читај ми!

Европа и Срби: Мала Србија у Великом рату

Српска историографија о Великом рату

Наш истакнути сторичар средње генерације, Љубодраг Димић, дописни члан САНУ, говори о српској историографији о Великом рату. Чућемо одговоре на следећа питања:
Да ли се историографске представе о Великом рату формирају још током његовог трајања? Каква је функција памћења рата, а каква његовог истраживања у ратним годинама? Које су доминантне теме о којима се писало? У којој су мери и на који начин политика и пропаганда утицале на формирање првих историографских представа о Великом рату док он још траје, али и после његовог завршетка? Да ли се тих година објављује и историјска грађа? Какав је био развој историографије о Великом рату у међуратним годинама? Какав је и колики био утицај војске на изучавање Великог рата? Шта су донела истраживања српских историчара, пре свега Владимира Ћоровића? Какав је комунистички поглед на Велики рат у годинама пре и после Другог светског рата? Да ли је сукоб са Информбироом утицао на повећано интересовање за Први светски рат? У ком односу стоји историјска наука и Први светски рат? Ко "отвара" те теме, зашто и када? Који су домети српске историографије о Великом рату?

Уредник и водитељ: Војислав Лалетин
Реализација: Јелисавета Јанић