Читај ми!

Мира Адања Полак: Ексклузивно

Како се облачила Јованка Броз

У овој емисији видећете слике хаљина које је носила Јованка Броз, а које су затечене у кући после њене смрти.

Мирјана Менковић музејски саветник док је била директор Етнографског Музеја у Београду формирала је комисију на позив Републичке дирекције за имовину и предлог наследника Јованке Броз, њеног сестрића и његове супруге, да начини попис њених приватних ствари који су се након њене смрти затекли у кући у којој је живела.

Током пописа где су били описивани предмети и све сто се нашло у тој кући били су присутни кустоси препаратори, конзерватори фотографи из Етнографског Музеја као и комисија музеја Југославије и Републичке дирекције за имовину. Сви су они пописали како се стручно каже излучили предмете према својим специјалностима.

Етнографски Музеј излучио је одевне предмете Јованке Броз. Мирјана Менковић ми је показала и узорке неких матерјала од којих су се шиле хаљине Јованке Броз.

У својој докторској дисертацији "Савремена жена" у којој је обрадила односе међу половима као и, културу женствености у Србији говорила је о значају наших жена у 20 веку и њихов утицај на стварање стила модерног одевања у социјализму. Посебан део посветила је Јованки Броз изучавајуци њен стил одевања.