Читај ми!

Филм

Недељни ручак

Хирург у педесетим годинама запада у кризу а логика којом је градио свој успешан живот почиње да отказује. (1982)

Осећа растрзаност измеду жене и љубавнице, а и у професији не налази више задовољство, па му се изненадна могућност напретка на лествици друштвене хијерархије чини спасоносном, али не може да му се оствари сан о новом и другачијем животу па се враћа породици и стварности из које није било могуће побећи.

Улоге: Велимир Бата Живојиновић, Милена Дравић, Карло Булић...

Режија: Милан Јелић