Квадратура круга

У мaтeмaтици, нajвeћa зaгoнeткa je квaдрaтурa кругa. У живoту, то je чoвeк.

Квaдрaтурa кругa бaви се људимa кojи су oстaвили трaг вишe у oднoсу нa oкружeњe: ствaрaoцимa, инoвaтoримa, крeaтивним, тaлeнтoвaним, плeмeнитим и нeoбичним људимa и њихoвим судбинaмa.

Урeдник eмисиje Брaнкo Стaнкoвић aутoр је 18 дoкумeнтaрних филмoвa и двe дрaмe кoje су eкрaнизoвaнe нa РТС-у, а и мнoштвa дoкумeнтaрних eмисиja, кoje су, као и филмови, нaгрaђивaнe нa дoмaћим и мeђунaрoдним фeстивaлимa.

Најава:
Гламоч
[ субота, 31. јул 18:27 ]

Све епизоде серијалаКвадратура круга

Претходне емисије

субота, 14. авг 2021, 18:30

Увјећа је село саздано на камену и од камена ...

Окамењени живот

Прочитај

субота, 07. авг 2021, 18:30

Већ век и по шајкача је српски знамен, део народне ношње и део идентитета српског народа ...

Шајкача и Шајкаши

Прочитај

18:27

Срби су већинско становништво у Гламочу, али и поред тога њихова деца немају право да се школују на српском језику. Једини избор који се нуди деци српске националности је ...

Гламоч

Прочитај

субота, 24. јул 2021, 18:30

Око милион књига из целог света налази се у јединственом Музеју књиге и путовања чији је оснивач Виктор Лазић из Београда ...

Музеј књиге и путовања

Прочитај

субота, 17. јул 2021, 18:30

Гроф Владиславић је био један од најутицајнијих Срба у свету у 18. веку који је као дипломата и тајни саветник руског двора разграничио Русију и Кину ...

Српски дипломата Сава Владиславић Рагузин

Прочитај

субота, 10. јул 2021, 18:30

Вид Луковић је окусио живот у граду и после неколико година проведених у иностранству одлучио је да се врати у своје родно село Плешин на Голији да би био ближи небу и богу ...

Нека те виде и чују, Виде

Прочитај

субота, 19. јун 2021, 18:30

Једна кућа, један лонац, једна каса. То је принцип на коме су некада почивале породичне задруге у Србији ...

Слога кућу гради

Прочитај

субота, 05. јун 2021, 18:30

Карађорђев град који је, девет година у камену, градило 3 000 људи сравњен је са земљом 1877. године ...

Карађорђев град и тајне Опленца

Прочитај

субота, 12. јун 2021, 18:30

Више од 6 000 деце без родитељског старања отхранило је село Милошевац код Велике Плане. Традиција хранитељства у том селу дуга је 90 година и више од половине од 1 200 ...

Село хранитељских породица

Прочитај

субота, 29. мај 2021, 18:30

У историју хлеба, дугој 14 000 година уписали су се многи народи света. Колевка квасног хлеба је Египат у коме је хлеб био и средство плаћања, односно замена за новац ...

Историја и путеви хлеба

Прочитај

субота, 22. мај 2021, 18:30

„Ако се угаси један тип куће, угасиће се и народ који га је створио." Тако је говорио Штендлер који је давно схватио да се по начину градње, типу куће, може препознати један ...

Српске куће

Прочитај

субота, 24. апр 2021, 18:30

Калемарство је темељ виноградарства и воћарства јер без добре саднице нема ни доброг рода. У бившој Југославији готово да нема већег винограда и воћњака у који своје прсте ...

Тајне калемарства

Прочитај

Све епизоде серијалаКвадратура круга