Cesid: Nisu se stekli uslovi da posmatramo ponovljeno glasanje

Centar za slobodne izbore i demokratiju saopštio je da neće biti u mogućnosti da posmatra ponovljeno glasanje na 234 biračka mesta u sredu, 1. jula.

Cesid je naveo da se nisu stekli uslovi da adekvatno posmatra izborni dan iz dva razloga.

Najpre, kako su istakli, došlo je do pogoršavanja epidemiološke situacije, a posebno u pojedinim opštinama i gradovima u kojima je između dva glasanja uvedena i vanredna situacija.

Osim zdravstvene situacije, Cesid napominje da je posmatranje ponovljenog glasanja dodatno usložnjeno činjenicom da posmatračke misije nemaju pravo na doakreditaciju posmatrača čime su, kažu, limitirani u pokrivanju svih biračkih mesta na kojima dolazi do ponavljanja glasanja.

Prvobitno selektovani i obučeni posmatrači Cesida su, navodi se u saopštenju, pokrivali reprezentativni uzorak i bili su akreditovani na jedinici lokalne samouprave.

"Ponovljeno glasanje se očekivano odvija u jedinicima lokalne samouprave koje nisu obuhvaćene uzorkom, pa je nemoguće da sa postojećim akreditacijama pokrijemo svih 234 biračka mesta, što bi jedino imalo smisla za izvođenje kredibilnih podataka o kvalitetu izbornog procesa", ističu u Cesidu.

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Crta) odlučio je da ne posmatra ponavljanje glasanja, zbog trenutne epidemiološke situacije.