Kako se glasalo u Čikagu

Na izborima za narodne poslanike glasaju i državljani Srbije koji se nalaze izvan zemlje. U Čikagu je otvoreno biračko mesto u tamnošnjem generalnom konzulatu Republike Srbije. Glasanje na biračkom mestu u Čikagu je na potpuno isti način kao i u Srbiji, kaže z RTs vicekonzul Milinko Špica.

Glasanje je već obavljeno dan ranije, u subotu, kako je to uobičajeno sa lokacijama u inostranstvu.

Juče je u toku glasanja sa vicekonzulom u Čikagu Milinkom Špicom razgovarao Aleksandar Žigić. 

Vicekonzul je rekao da je biračko mesto otvoreno u sedam sati ujutru a zatvara se u osam sati uveče.

Građani koji su se prijavili, koji su upisani u birački spisak imaju prav da ostvare građansko pravo da glasaju.

"Do sada je izašlo dosta naših državljana, preko 25 odsto od upisanih birača. Mislimo da će u popodnevnim satima taj broj da se poveća", kaže vicekonzul.

Glasanje na biračkom mestu u generalnom konzulatu u Čikagu je na potpuno isti način kao i u Srbiji, kaže Špica.

Prema njegovim rečima, potpuno je isti isti princip glasanja.

U Njujorku i Vašingtonu se nije prijavio dovoljan broj ljudi da bi se otvorilo biračko mesto, ukazao je vicekonzul..

"Republička izborna komisija je izašla u susret našim državanima koji su se prijavili u generalnom konzulatu u Njujorku i našoj ambasadi u Vašingtonu pa im je omogućeno da ukoliko žele da dođu u Čikago", istakao je Špica.