Poverenik uputio građane na prava povodom poziva političkih stranaka

Građani mogu da podnesu stranci koja ih je kontaktirala odgovarajući zahtev, a ukoliko ona ne odgovori u roku od 30 dana, građani Povereniku mogu podneti pritužbu, saopštio je Poverenik za inforamcije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Poverenik je saopštio da mu se sve učestalije obraćaju građani koji tvrde da su ih na mobilni telefon pozivale osobe koje su se predstavljale da zovu u ime Srpske napredne stranke i da su iste osobe raspolagale njihovim podacima o ličnosti.

Poverenik podseća da se ovakav vid komunikacije političkih stranaka sa građanima u predizbornim kampanjama ponavlja već godinama unazad i da poslednjih deset godina apeluje na stranke da ne zloupotrebljavaju podatke o ličnosti, a građane upućuje da svoja prava mogu ostvarivati na zakonom propisani način.

"U skladu sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, politička stranka koja raspolaže podacima o građaninu kojeg kontaktira dužna je da, najkasnije prilikom uspostavljanja prve komunikacije, istom građaninu pruži određene informacije, pa između ostalog i o tome odakle je iste podatke prikupila", ukazuje Poverenik.

Povodom ostvarivanja prava na informisanje i brisanje svojih podataka o ličnosti, kako se dodaje, građani mogu da podnesu stranci koja ih je kontaktirala odgovarajući zahtev, čije obrasce mogu pronaći na Internet prezentaciji Poverenika, na ovoj veb adresi.

"Ukoliko politička stranka ne odgovori po zahtevu u zakonskom roku od 30 dana, građani mogu podneti pritužbu Povereniku, čiji se obrazac nalazi na istoj veb adresi, ili tužbu za zaštitu prava višem sudu na čijoj teritoriji politička stranka ima sedište ili lice na koje se podaci odnose ima prebivalište ili boravište", saopštio je Poverenik.