U Savetu Evrope veruju u kapacitet Srbije da organizuje demokratske izbore

Predsednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope Anders Knape kaže da veruje u kapacitete srpskih vlasti da uprkos epidemiji organizuju demokratske izbore 21. juna.

"Verujem u sposobnost Srbije da pojača dobru praksu u danima koji slede do dana izbora i garantuje da će glasanje biti organizovano u potpunom skladu sa međunarodnim standardima za slobodne i fer izbore, pa i u ovim teškim vremenima", izjavio je Knape.

U Strazburu ocenjuju da održavanje izbora usred pandemije predstavlja značajan izazov za osiguranje zdravlja birača i anketara, ali i naglašavaju ključnu ulogu koju ima demokratsko pravo glasanja i izbora na loklanom i regionalnim nivoima.

"Mere zaštite zdravlja, poput socijalne distancije ili posebnog aranžmana za ugrožene ljude, moraju biti u ravnoteži sa ključnim principima demokratskih izbora, pre svega univerzalnim, jednakim, slobodnim i tajnim glasanjem", zaključio je Knape.

U Savetu Evrope navode da zbog trenutne pandemije, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti nije u mogućnosti da rasporedi svoju posmatračku izbornu delegaciju, ali da će obezbediti stalni dijalog sa srpskim vlastima i saradnju u primeni evropskih principa teritorijalne samouprave i demokratije.