Čitaj mi!

Autonomni ženski centar o femicidu: Reagujte pre zločina, a ne posle

Autonomni ženski centar navodi da Osnovni sud u Pirotu saopštenjem povodom ubistva žene na ulici "šalje poražavajuću poruku svim ženama koje preživljavaju različite oblike porodičnog i partnerskog nasilja – da ni pored prijave nasilja njihovi životi neće biti spaseni". Od nadležnih AŽC traži hitne mere i uspostavljanje Nacionalnog mehanizma za praćenje i analizu slučajeva femicida.

Osnovni sud u Pirotu je izdao saopštenje u kome je na kraju naveo da se ubistvo S. M., koja je iznova i iznova prijavljivala da je bivši nasilni partner proganja, i pored svih preduzetih mera, nije moglo sprečiti, saopštio je Autonomni ženski centar. 

Kako ističu, ovakvo saopštenje Osnovnog suda u Pirotu šalje poražavajuću poruku svim ženama koje preživljavaju različite oblike porodičnog i partnerskog nasilja – da ni pored prijave nasilja njihovi životi neće biti spaseni. 

Autonomni ženski centar, prema do sada dostupnim informacijama koje su objavljivane u medijima, ne spori da su institucije u Pirotu preduzimale određene mere iz svoje nadležnosti, ali je jasno da su te mere bile blage i nedelotvorne u odnosu na rizik od ubistva u kome se nalazila S. M.

"Iako Narodna skupština nije prihvatila predloge Autonomnog ženskog centra da se u Zakonu o sudijama i Zakonu o javnom tužilaštvu unese odredba po kojoj će se postupanje, odnosno nepostupanje sudije/tužioca koje je dovelo do nastupanja smrtnog ishoda ili teškog povređivanja oštećene ili svedoka, smatrati težim disciplinskim prekršajem, očekujemo da će Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca pokrenuti disciplinske postupke protiv sudija i javnih tužilaca u Pirotu koji su svojim pogrešnim postupanjem omogućili M. M. da ubije S. M.", ističe se u saopštenju.

Dodaju da od Vlade Srbije traže da "uspostavi Nacionalni mehanizam za praćenje i analizu slučajeva femicida, koji će činiti po jedan predstavnik/ca Narodne skupštine, nadležnih ministarstava, Zaštitnika građana i predstavnice ženskih organizacija koje prate slučajeve femicida, kao stalni članovi/ce, i rukovodioci/teljke državnih institucija i organa na čijoj teritoriji se dogodio femicid, kao ad hok članovi/ce, kako bi se uočili propusti i doneli zaključci koji bi pomogli da se takvi propusti više ne ponove na teritoriji te lokalne samouprave".

"U međuvremenu, zahtevamo od nadležnih ministarstava i Republičkog javnog tužilaštva da neodložno izvrše postupke interne kontrole i utvrde da li je bilo učinjenih propusta, informišu javnost o tome i sankcionišu odgovorne. Reagujte pre zločina, ne posle!", poručuju iz Autonomnog ženskog centra.