Od danas prijavljivanje penzionera za novčanu pomoć

Od danas penzioneri čija su primanja manja od 15.000 dinara mogu da se prijave za novčanu pomoć penzionera, a na osnovu odluke Gradskog veća o jednokratnoj pomoći iz budžeta koja iznosi 2.000 dinara.

Isplata sredstava realizovaće se preko namenski otvorenih računa u Poštanskoj štedionici.

Prema rečima gradskog većnika zaduženog za finansije Miodraga Pertkovića pravo na novčanu pomoć ima 3326 penzionera.

"Za ovu namenu opredeljeno je sedam miliona dinara,od čega je 6,5 miliona iz gradskog budžeta dok je pola miliona dinara donacija užičkih privrednika. Druge lokalne samouprave su delile penzionerima sa nižim primanjima pakete sa hranom, ali smo se mi opredelili za ovaj vid pomoći u nameri da svako od njih kupi ono što mu treba", rekao je Petković.

Prijavljivanje se vrši pozivom na brojeve Kol centra 031-592-448,590-145, 590-180 i 592-401 svakog radnog dana od 8 do 15 časova, popunnjavanjem prijavnog obrasca na sajtu grada Užica ili na seoskom području u mesnim zajednicama.

Prijavljivanje traje do 31. maja, a isplata jednokratne novčane pomoći počeće od 8.juna.

"Sve tehničke pripreme i otvaranje namenskog računa u banci Poštanske štedionice odradiće stručne službe grada u saradnji sa Centrom za socijalni rad", rekao je Petković.