Posle hapšenja radnica centara za socijalni rad, Ministarstvo obavlja nadzor

Nakon hapšenja dve radnice centara za socijalni rad u Vranju i Bujanovcu, osumnjičene za primanje mita i zloupotrebu službenog položaja u vezi sa usvajanjem dečaka, mimo propisanih uslova, u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kažu da u takvim slučajevima obavljaju nadzor po službenoj dužnosti.

D.M. i D.T. uhapšene su 18. maja, zbog sumnje da su kao radnici Centra za socijalni rad doneli u junu 2019. godine rešenje kojim su dozvolili porodici iz Bujanovca da usvoji dečaka, iako za to nisu ispunili nikakve uslove, a viši sud u Nišu im je danas odredio pritvor do 30 dana.

"Ministarstvo u ovakvim i sličnim slučajevima uvek vrši nadzor nad radom po službenoj dužnosti i nije potrebno da zaštitnik građana upućuje inicijativu", navelo je Ministarstvo u saopštenju u kome objašnjava ulogu i nadležnosti organa uključenih u postupak sprovođenja usvojenja.

Tako, kažu, opštu podobnost potencijalnih usvojitelja, kao i opštu podobnost deteta za usvojenje utvrđuje centar za socijalni rad.

Nakon toga, spise predmeta i svoju odluku centar dostavlja ministarstvu nadležnom za porodičnu zaštitu radi upisa u Jedinstveni lični registar potencijalnih usvojitelja, odnosno u Jedinstveni lični registar potencijalnih usvojenika.

Pre upisa u registar tim ministarstva vrši pregled kompletne dokumentacije dosijea potencijalnih usvojitelja i ukoliko je poštovana zakonom propisana procedura potencijalne usvojitelje upisuje u registar.

Takođe, na osnovu dokumentacije dosijea tim ministarstva vrši kontrolu da li su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi da se kod konkretnog deteta može primeniti institut usvojenja.

Po upisu deteta u Jedinstveni lični registar usvojenja, kažu u Ministarstvu, centru za socijalni rad koji je nadležan za dete, odnosno koji je utvrdio opštu podobnost deteta za usvojenje dostavlja se lista iz Jedinstvenog ličnog registra potencijalnih usvojitelja, kao i ceo Jedinstveni lični registar, sa kojim može rukovati samo ovlašćeno lice, radi izbora potencijalnih usvojitelja za konkretno dete.

Za izbor konkretnih usvojitelja za konkretno dete isključivo je nadležan centar za socijalni rad-organ starateljstva, koji je utvrdio opštu podobnost deteta za usvojenje, saopštava Ministarstvo.

Po izvršenom izboru usvojitelja za konkretno dete, centar za socijalni rad donosi odluku, u skladu sa Porodičnim zakonom, o upućivanju deteta na prilagođavanje u porodicu usvojitelja, koje može trajati najduže do šest meseci.

Ukoliko je adaptacija uspešno realizovana usvojenje zasniva centar za socijalni rad koji je utvrđivao opštu podobnost deteta za usvojenje i izvršio izbor usvojitelja za to dete.

O zasnovanom usvojenju obaveštava se ministarstvo kako bi ta činjenica bila evidentirana u Jedinstvenom ličnom registru usvojenja, navodi Ministarstvo.