Za skoro tri godine razmotreno preko 140.000 slučajeva porodičnog nasilja

Tokom 35 meseci primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, od 1. juna 2017. godine, nadležni organi su razmotrili 141.529 slučajeva nasilja u porodici, saopštilo je Ministarstvo pravde povodom 18. maja, nacionalnog Dana sećanja na žene žrtve nasilja.

Istovremeno je ukazalo je da se samo sistemskom borbom i koordiniranom radom svih nadležnih institucija, zajedno sa celim društvom, može smanjiti broj slučajeva nasilja u porodici.

U saopštenju navodi da su od 1. juna 2017. godine, kada je počela primena tog zakona, do aprila 2020. godine, nadležna tužilaštva predložila 50.990 hitnih mera (iseljenje iz stana i zabrana prilaska i komunikacije), a sudovi usvojili 50.127 tih mera.

U istom periodu održano je blizu 8.000 sastanaka grupa za koordinaciju i saradnju i izrađeno je 42.246 individualnih planova zaštite žrtava.

Pored donošenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, u skladu sa Istanbulskom konvencijom i u cilju unapređenja krivično-pravne zaštite žena, Srbija je 1. juna 2017. godine uvela četiri nova krivična dela - proganjanje, polno uznemiravanje, sakaćenje polonog organa i prinudno zaključenje braka.

Do sada je za krivično delo proganjanje podneto 207 optužnih akata, a osuđeno 112 osoba, dok je za polno uznemiravanje podneto 109 optužnih akata, a osuđeno 72 osobe.

Statistika, prema kojoj su žene u najvećem broju žrtve porodičnog nasilja (92 odsto slučajeva), kako navodi Ministarstvo prave, i dalje nas opominje zbog čega je neophodno da celo društvo stane na stranu borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Zbog toga Ministarstvo pravde još jednom apeluje na nadležne institucije da se još intezivnije uključe u borbu protiv nasilja u porodici, sa kojim se suočavaju sve zemlje sveta, a žrtve porodičnog nasilja da i dalje imaju poverenja u institucije i prijave nasilje.