Janković: Ne smeju se ugrožavati prava LGBT

Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv transfobije i homofobije. Poverenica Brankica Janković ističe da je neophodno kontinuirano preduzimati mere usmerene ka unapređenju položaja LGBT populacije. Na zgradi instutucije Zaštitnika građana Srbije razvijena zastava duginih boja.

Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije se obeležava u znak sećanja na taj dan 1990. godine kada je Svetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost sa liste bolesti. 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da su pripadnici LGBT populacije ravnopravni članovi našeg društva i da se ne sme dozvoliti da njihova prava budu ugrožena zbog rodnog identiteta ili seksualne orijentacije.

I pored pomaka, posebno kada je u pitanju pravni okvir koji se odnosi na položaj transrodnih i transpolnih osoba, ali i slobode okupljanja, poverenica podseća da je nedavno sprovedeno istraživanje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o odnosu građana i građanki prema diskriminaciji, potvrdilo da prema LGBT građanima postoji velika socijalna distanca, ali istovremeno i svest da su oni jedna od najviše diskriminisanih društvenih grupa u Srbiji.

U saopštenju je navela da su diskriminacija na radnom mestu, omalovažavajući odnos u javnosti, kao i govor mržnje i fizički napadi na LGBT osobe, i dalje svakodnevnica za neke od njih, što pokazuje da su homofobija i transfobija prisutni i dalje.

Poverenica ističe da je neophodno kontinuirano preduzimati mere usmerene ka unapređenju položaja LGBT populacije, podsticati razvijanje kulture tolerancije, razumevanja, uvažavanja različitosti i nediskriminacije, kao i da je potrebno posvetiti posebnu pažnju odgovornom izveštavanju koje ne sme da karakteriše govor mržnje i senzacionalizam.

"Naša dužnost je da stvorimo uslove da svi naši građani i građanke budu ravnopravni, jer savremeno i odgovorno društvo ne sme tolerisati bilo kakav vid diskriminacije", zaključuje Jankovićeva.

"Potrebne izmene zakona za bolji položaj LGBT"

Na zgradi instutucije Zaštitnika građana Srbije danas je razvijena zastava duginih boja, a saopšteno je da je za popravljanje položana LGBT osoba važno izvršiti izmene i dopune najbitnijih zakona.

Kako se navodi, zastavu je razvila zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost Jelena Stojanović, a povodom 17. maja - Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, i u znak podrške građanima drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

U saopštenju se navodi da se ove osobe u Srbiji često suočavaju sa kršenjem prava, nasiljem i diskriminacijom.

"LGBTI osobe su i dalje izložene napadima i pretnjama, često su žrtve stereotipa, predrasuda, govora mržnje i zločina iz mržnje, a prisutan je visok stepen netolerancije mladih prema osobama drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta", rekao je zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom obeležavanja ovog međunarodnog dana.

Zaštitnik građana ukazuje na poseban problem mladih LGBT osoba koje, nakon što roditelji i porodica saznaju njihovu seksualnu orijentaciju, moraju da napuste svoje domove.

"Ovaj problem je posebno došao do izražaja tokom aktuelne pandemije virusa Kovid-19, s obzirom da u Srbiji trenutno ne postoje sigurne kuće ili druge usluge privremenog zbrinjavanja, niti druge mere i usluge za mlade LGBT osobe u ovakvoj situaciji", navodi se u saopštenju.

"Nisu sprovedene suštinske mere Akcionog plana" 

Zaštitnik građana podseća da nisu sprovedene ni suštinske mere Akcionog plana za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije od 2018-2021. godine, i da je taj plan prestao da važi prošle godine, a novi još nije usvojen.

"Potrebno je izvršiti izmene i dopune Krivičnog zakonika kojima će se u svim krivičnim delima, čiji je cilj kažnjavanje i sprečavanje rasizma i netolerancije, inkriminisati radnja izvršenja ovih krivičnih dela i na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta", navodi se u saopštenju.

Neophodne su izmene i dopune Zakona o policiji u cilju zabrane diskriminacije i na osnovu seksualne orijentacije.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i pored više upućenih preporuka Zaštitnika građana, nije kao kategorije korisnika u osetljivom položaju uveo i LGBT osobe koje se suočavaju sa teškim kršenjima prava u različitim sferama života, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da i da u Zakon o udžbenicima nije uvrštena odredba koja sadrži eksplicitnu zabranu diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, a Zaštitnik građana ističe da u Srbiji nisu pravno uređene istopolne zajednice, kao ni posledice prilagođavanja odnosno promene pola i rodnog identiteta.