"Gvozdika" gađa četiri puta brže, jedna haubica menjaće celu bateriju

Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je konstrukcionim ispitivanjima gađanjem iz modernizovane samohodne haubice 122 milimetara "Gvozdika", na Vojnom kompleksu "Pasuljanske livade".

Aleksandar Vulin je istakao da je "Gvozdika" artiljerijsko oruđe koje je, po planovima nekih ranijih ministara i ranijih ministarstava, trebalo da bude isečena i izbačena iz upotrebe, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

"Kao što vidite, ovo je odlično artiljerijsko oruđe, a sa modernizacijom koju upravo radimo na njoj, koju ste mogli da vidite na ovom funkcionalnom modelu, 'Gvozdika' pokazuje da je izuzetno upotrebljiva, veoma korisna i da će još dugo, dugo sa modernizacijom, moći da služi u našoj Vojsci", naglasio je ministar.

Prema njegovim rečima, povećan joj je domet, ugrađen je jedan od najsavremenijih sistema za upravljanje vatrom, u stanju je da dejstvuje sa položaja već nakon 20 sekundi od kako dođe na odgovarajući položaj i isto toliko vremena joj je potrebno da promeni položaj.

"Mnogo je komfornija za samu posadu, ima odgovarajuće balističke računare koji su u stanju da bez računanja i neposrednog rada vojnika pronađu i pogode cilj. Imate jedno moderno i savremeno sredstvo koje je neuporedivo jeftinije od sredstava istog kvaliteta kad bi bili kupovani od nekog sa strane", istakao je Vulin.

Domet veći za skoro 40 odsto

Pomoćnik ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović ističe da je modernizacijom naoružanja artiljerija "išla ispred svih ostalih rodova vojske" i da su dva od tri glavna artiljerijska sistema koji su perspektivni za dalju upotrebu u Vojsci Srbije već su u serijskoj proizvodnji – modernizovani "oganj" i artiljerijski sistem "nora" 155 milimetara.

"Ono što je tražila VS je modernizacija samohodne haubice 'Gvozdika'. Primenjeni su prethodno usvojeni podsistemi na drugim oruđima koji su modernizovani i postignuti su traženi rezultati - povećanje dometa od 38 procenata s upotrebom dva nova tipa artiljerijskih projektila povećanog dometa i povećane efikasnosti dejstva na cilju. Ugrađeni su sistemi koji omogućavaju potpuno samostalno dejstvo pomoću novog sistema za upravljanje vatrom", naveo je Miloradović.

Prema njegovim rečima, osnova modernizacije je novi navigacioni sistem koji donosi daleko veću brzinu zauzimanja elemenata za gađanje - za kraće vreme će se otvoriti vatra i izvršiti manevar putanje, a ubrzanje manevra putanje dovodi do istovremenog udara više projektila koje opaljuje jedno oruđe.

"Danas smo testirali gađanje s četiri projektila, a očekuje se postizanje istovremenog udara sa šest projektila", što znači da jedno oruđe može da zameni celu bateriju, rekao je Miloradović i najavio veoma brz završetak razvoja ove modernizacije i inicijalno opremanje ovim artiljerijskim sistemom jedinica Vojske Srbije već do kraja godine.

Ispaljeno više projektila, svi pali u jednu tačku

Potpukovnik Predrag Puhača iz Uprave za razvoj i opremanje istakao je da je Vojska Srbije izrazila potrebe za usavršavanjem artiljerijskih sredstava i doneta je odluka da se izvrši usavršavanje "Gvozdike".

"Danas smo videli tehniku gađanja MRSI koja podrazumeva ispaljivanje više projektila iz oruđa, a da svi padnu u istu tačku u isto vreme", naglasio je potpukovnik Puhača dodajući da se danas mera, ekvivalent modernih artiljerijskih uređaja izražava kroz broj projektila ispaljenih u jedinici vremena.

Prvenstveno, kako je istakao, mnogo je veća brzina gađanja, za četiri puta, mnogo je veći efekat po cilju, a posada ima mnogo bolje uslove u vidu sistema za klimatizaciju, protivpožarnu zaštitu, kao i da u noćnim uslovima može potpuno normalno da upravlja vozilom.

"Dobili smo oruđe koje je pandan oruđima brigadne artiljerije koje se koristi u stranim armijama, uz minimalne troškove u odnosu na cenu novog oruđa", naglasio je Puhača.

Današnjim ispitivanjima i gađanju prisustvovali su i načelnik Uprave za razvoj i opremanje Generalštaba Vojske Srbije brigadni general Milan Popović i direktor Vojnotehničkog instituta pukovnik Bojan Pavković.

Modernizovano borbeno vozilo pešadije BVP M-80A, koje bi trebalo uskoro da se nađe u jedinicama Vojske Srbije, predstavljeno je danas u Vojnotehničkom institutu u Beogradu.