VSS: "Skajp suđenja" samo za kršenje samoizolacije

Visoki savet sudstva smatra da Uredba Vlade u vezi sa održavanjem suđenja putem video-konferencijske veze (Skajpom) treba da se primenjuje samo u slučajevima koji se odnose na kršenje samoizolacije.

U zaključku od 9. aprila, ovaj najviši organ pravosuđa navodi da je mišljenja da se Uredba Vlade od 1. aprila odnosi samo na optužene koji se nalaze u pritvoru u vezi sa tri krivična dela: nepostupanje po zdravstvenim propisima u vreme epidemije, širenje zarazne bolesti i nedozvoljena trgovina.

Primenu ove uredbe, koja važi samo u vreme vanrednog stanja, ne traba širiti i na druge pritvorske predmete, smatra VSS.

Inače, VSS je 18. marta utvrdio u kojim slučajevima će se suđenja držati s obzirom na hitnost.

Vlada Srbije je uredbom utvrdila da se za vreme vanrednog stanja, proglašenog 15. marta, suđenje može odvijati putem video-konferencijske veze, radi sprečavanja širenja koronavirusa.

"U vreme vanrednog stanja, proglašenog 15. marta 2020, u krivičnom postupku koji se vodi pred prvostepenim sudom, kada predsednik veća ili sudija pojedinac nađe da je obezbeđenje prisustva okrivljenog koji se nalazi u pritvoru, na glavnom pretresu otežano zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti, može odlučiti da se učešće okrivljenog na glavnom pretresu obezbedi putem tehničkih sredstava za prenos zvuka i slike, ako je to s obzirom na tehničke uslove moguće", navodi se u Uredbi.

Na preporuku Ministarstva pravde većina sudova u Srbiji obezbedila je mogućnost suđenja putem Skajp aplikacije između pritvorske jedinice u kojoj se nalazi okrivljeni i sudnice u kojoj se u trenutku suđenja nalaze sudija, tužilac i branilac okrivljenog.