Започет процес израде ИПА програма за 2021. и 2022. годину

Министарка за европске интеграције и национални ИПА координатор и координатор донаторске и развојне помоћи Јадранка Јоксимовић упутила је званично обавештење надлежним министарствима и институцијама, чиме је започет процес израде ИПА програма за 2021. и 2022. годину.

Програми ће бити финансирани из новог инструмента подршке ЕУ за период 2021-2027. годину - Инструмент за претприступну помоћ III (ИПА III).

Министарство за европске интеграције ће, као институција задужена за координацију програмирања ИПА помоћи у сарадњи са надлежним институцијама, идентификовати прелиминарну листу приоритетних пројеката који ће до краја јуна бити предложени Европској комисији (ЕК) за финансирање из ИПА буџета за 2021. и 2022. годину, изјавила је Јоксимовић.

Министарка за европске интеграције је нагласила да би према предлогу ЕК, Европска унија требало да из овог инструмента до 2027. године обезбеди бесповратну помоћ за Западни Балкан и Турску у износу од 14.5 милијарди евра које ће бити искоришћене за финансирање пројеката који доприносе спровођењу политичких, економских и институционалних реформи и напредак у процесу европских интеграција.

Како је истакла, кроз пројекте из области реформе јавне управе, владавине права, конкурентности, пољопривреде, образовања, запошљавања, здравства, енергетике, саобраћаја и заштите животне средине, Република Србија ће се активно припремати за додатно јачање капацитета на локалном нивоу, као припреме за много већа средства из структурних фондова ЕУ онда када постанемо држава чланица.

Пројекти који буду изабрани и спровођени у наредним годинама значајно ће повећати уравнотеженији регионални развој Србије, подстаћи локални економски развој, донети нова радна места, одрживу социо-економску политику кроз нове начине и области економије засноване на знању, заштити животне средине, дигитализацији и паметном расту.

Све ово показује да је и до сада Србија, као земља у приступном процесу, показала значајне капацитете за спровођење пројеката финансираних из бесповратних средстава ЕУ, али и за учешће у бројним заједничким секторским политикама ЕУ. Европске интеграције нису само стратешки приоритет већ су и део домаће развојне стратегије, а ЕУ наш стални и системски партнер, рекла је Јоксимовићева.