Читај ми!

Ђукановић: Нећу потписати разрешење начелника Генералштаба Војске Црне Горе

Председник Црне Горе Мило Ђукановић неће потписати предлоге одлука Министарства одбране за разрешење начелника Генералштаба Војске Црне Горе, генерал-мајора Драгутина Дакића, и разрешењу и престанку службе генерал-мајора Рајка Пешића.

"Умјесто тога сазваћу сједницу Савјета за одбрану и безбједност. Већ данас сам овластио секретара Савјета да усагласи термин могућег одржавања сједнице са члановима Савјета", саопштено је из његовог кабинета.

Ђукановић је саопштио да је 29. децембра 2020. године из Министарства одбране добио та два предлога која су потписала двојица чланова Савета за одбрану и безбједност – председник Скупштине Црне Горе Алекса Бечић и председник Владе Здравко Кривокапић.

"Такође, из медија сам сазнао да је ове предлоге одлука пратила и одлука министарке одбране о пензионисању начелника Генералштаба Војске Црне Горе, генерал-мајора Драгутина Дакића", навео је Ђукановић.

Он је, како је саопштено из кабинета, навео да је Одлука о постављењу и разрешењу начелника Генералштаба у искључивој надлежности Савета за одбрану и безбедност. Савет одлуке доноси консензусом на основу члана 8 Пословника о раду.

Саопштио је да у раду Савета постоји и пракса да Савет између одржавања седница одлучује и сагласношћу и потписом својих чланова, о бројним питањима из своје надлежности. Међутим, наводи, никада до сада Савет за одбрану и безбедност о избору и разрешењу начелника Генералштаба Војске Црне Горе није одлучивао без одржавања седнице Савета.

"Нема разлога за нову праксу ни овај пут. Вјерујем да је евентуална промјена челног човјека Војске Црне Горе питање од државног значаја које заслужује сједницу органа који чине три највиша судионика законодавне и извршне власти у Црној Гори", казао је Ђукановић.

"Направљени правни и процедурални пропусти"

Он је казао да су иницијативом Министарства одбране направљени правни и процедурални пропусти који му налажу негативан однос према том акту.

"Први правни пропуст је кршење одредаба Закона о војсци. Наиме, Рјешење о пензионисању начелника Генералштаба Војске Црне Горе, генерал-мајора Драгутина Дакића, није требало доносити без претходне Одлуке Савјета за одбрану и безбједност. Посебно, ако се има у виду да конкретно рјешење не даје одговор на питање које су потребе Војске Црне Горе да се пензионише први човјек њеног Генералштаба. Цијенећи надлежност министарке одбране, а у складу са чланом 38 Закона о војсци, разрјешење је претходно питање које је у искључивој надлежности Савјета за одбрану и безбједност, сходно члану 40 наведеног закона."

Саопштио је да су предлози за разрешење начелника Генералштаба Војске Црне Горе, генерал-мајора Драгутина Дакића, и генерал-мајора Рајка Пешића достављени уз кршење основних процедура утврђених чланом 12 Пословника о раду Савета за одбрану и безбедност, у коме се наводи да се материјали који се достављају ради разматрања Савету, без обзира на степен тајности који им је одређен, као и сва документација Савета, могу саопштавати јавности само уз сагласност Савета.

"Таква сагласност није тражена, логично нити добијена од Савјета. Цијенећи све наведено, а прије свега значај овог питања, нећу потписати предлоге одлука који су ми достављени. Умјесто тога сазваћу сједницу Савјета за одбрану и безбједност. Већ данас сам овластио секретара Савјета да усагласи термин могућег одржавања сједнице са члановима Савјета", саопштио је Ђукановић.