Читај ми!

Затворске казне функционерима Развојне банке и Душану Боровици

Специјални суд у Београду осудио је на три и по године затвора некадашњу председницу Извршног одбора Развојне банке Војводине Биљану Јовановић, њени сарадници Горан Костић и Слободан Бајин осуђени су на две и две и по године а Душан Боровица на четири и по године затвора.

Костић и Бајин су осуђени због оптужби да су незаконито одобравали банкарске пласмане, кредите и банкарске гаранције предузећима под контролом Душана Боровице и тако његовим предузећима прибавили имовинску корист.

Боровица је осуђен на четири и по године затвора, а његова предузећа треба да на име имовинске користи прибављене кривичним делом плате солидарно у корист буџета више од 2,5 милијарде динара.

Они су осуђени због продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву.

На ову пресуду и тужилаштво и одбрана имају право да уложе жалбе Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од пријема писане пресуде.

Суд је такође обавезао привредна друштва "Боровица транспорт" д.о.о. Рума, "Боровица транспорт - пут" д.о.о. Рума, "Панонија путеви" д.о.о. Рума, "Сремски путеви" д.о.о. Рума, "Путеви" а.д. Сремска Митровица, "Војводина пут-Зрењанин" а.д. Зрењанин, "Хидрограђевинар" а. д. Сремска Митровица, "Дунав група агрегати" д.о.о. Нови Сад, и "Напредак" а. д. Апатин да на име имовинске користи прибављене кривичним делом плате солидарно у корист буџета Републике Србије 2.518.524.375,00 динара, у року од 15 (петнаест) дана од дана правоснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Суд је као оштећену у овом поступку АП Војводина упутио на парнични поступак ради остваривања имовинско-правног захтева.

Такође, сви осуђени су обавезани да накнаде трошкове кривичног поступка, о чијој висини ће суд накнадно одлучити посебним решењем као и да плате трошкове судског паушала у износу од по 50.000 динара, у року од 15 дана, од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Оптужница терети бивше службенике Развојне банке Воводине за "спорне" околности под којима је у периоду од јула 2010, до октобра 2012. године, одобрено више кредита и банкарских гаранција фирмама у пословном систему "Боровица" јер "нису обезбеђена адекватним средствима враћања".