Читај ми!

Пројекат "Београд на води" - помера се рок за подношење предлога за експропријацију

У скупштинску процедуру упућена је измена Закона о утрђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београда на води", која се односи на померање рока за подношење предлога за експропријацију.

Изменом закона прецизирано је да се рок за подношење предлога за експропријацију продужава са пет на седам година.

Предлажено је да измена закона ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику" будући да за то, како се наводи у образложењу, постоје нарочито оправдани разлози.

Ти разлози се, додаје се, огледају у неопходности наставка спроводења поступака експропријације непокретности које се налазе у оквиру Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на води", а предвиђене су за експропријацију.

У образложењу измене закона наводи се да је продужетак рока потребан, јер до сада није завршен поступак експропријације непокретности које се налазе у оквиру Просторног плана везнаог за пројекат "Београд на води", а предвиђене су за експропријацију.

Вада је навела и да имајући у виду отежане услове рада органа у чијој је надлежности предузимање радњи и вођење поступака предвиђених овим законом, а услед избијања пандемије вируса ЦОВИД 19 и увођења ванредног стања није било услова за измену члана 6 закона, којим је прописан рок за подношење предлога за експропријацију до 14. априла 2020. године

Влада Србије је навела и да за спровођење измене закона нису потребна финансијска средства из буџета.