Читај ми!

Антикорупцијско тело ГРЕКО: Србија испунила само две од тринаест препорука

Антикорупцијско тело Савета Европе ГРЕКО саопштило је да је Србија на задовољавајући начин спровела само две од 13 препорука за борбу против корупције, датих још 2015. године, оне о односу народних посланика са лобистима и у вези са јачањем улоге Агенције за спречавање корупције.

ГРЕКО наводи да је само 10 препорука делимично спроведено, док препорука о усвајању Кодекса понашања за народне посланике уопште није спроведена.

На задовољавајући начин спроведене су само препоруке које се односе на начине интеракције народних посланика и лобиста и трећих страна које покушавају да утичу на парламентарни процес и јачање Агенције за спречавање корупције.

Како се наводи, у односу на народне посланике, учињен је велики корак напред доношењем новог Закона о лобирању чију ефикасну примену подржава низ секундарних правних прописа, као и активности у погледу обуке и подизања свести, а додаје се и да ће, уколико се спроведе као што је предвиђено, овај закон представљати велики помак у повећању транспарентности делатности лобирања.

"Чини се да се употреба хитног поступка смањила, али такви поступци и даље остављају отворен пут за увођење касних амандмана који нису били предмет правовремене јавне расправе", стоји у извештају.

Када се ради о судијама и тужиоцима уставне реформе које су још увек у току су и даље препрека за спровођење бројних препорука ГРЕКО-а.

"Врло смо забринути због прилично заоштреног амбијента у којем се одвијао процес консултација о уставним амандманима, с тим што су се разне невладине организације, укључујући Удружење судија и Удружење тужилаца, повукле из процеса", наводи се у извештају. 

СЕ је поздравио и нормативни оквир и методе за побољшање објективности и транспарентности поступака запошљавања судија и тужилаца, а додаје се да преостаје још посла на унапређењу система оцењивања рада судија и тужилаца.

Оцењује се и да се новим Законом о спречавању корупције унапређују правила о сукобу интереса која се примењују на народне посланике, судије и тужиоце и дају одговарајуће гаранције за обезбеђивање независности Агенције за спречавање корупције и за проширење њених надлежности, чиме се додељује цетрална улога у спречавању и решавању сукоба интереса.

"Јавни службеници и даље имају пуно дискреционо право да не извештавају о деловима своје имовине; неколико категорија имовине јавних службеника није јавно објављено; максимални ниво новчаних казни због кршења закона и даље је низак; пропуст јавних службеника да извештавају о дохотку или давање лажних информација у вези с приходом није криминализовано", истиче ГРЕКО.

У Прелазном извештају, ГРЕКО је закључио да свеукупни ниво усклађености није више "глобално незадовољавајући".

ГРЕКО је у извештају навео и да су надлежни органи Србије уложили напоре од усвајања Прелазног извештаја и напомиње да се неколико препорука не може спровести у потпуности због актуелног стања у Скупштини које спречава доношење новог Устава.