Читај ми!

Јавни бележници о овери потписа: На терен се излази по редоследу пријема захтева, нема отказивања

Сви капацитети јавнобележничких канцеларија ангажовани су у овери потписа бирача за предстојеће парламентарне изборе, као и за локалне изборе у појединим местима, а на захтеве се одговара у складу са редоследом пријема, саопштила је Јавнобележничка комора Србије.

Jавнобележничка комора Србије саопштила је да су њихове канцеларије широм Србије отворене за пријем захтева за оверу потписа, те да на том послу раде иако је државни празник.

Додају да је свих 225 канцеларија ангажовало, поред бележника, и 740 јавнобележничких помоћника, приправника и сарадника, који излазе на терен по редоследу пријема захтева. Правницима, како наводе, помаже и административно особље.

"За сада није забележен ниједан случај отказивања, а има више канцеларија у Србији које још нису примиле ниједан захтев за оверу потписа бирача. Након навода коалиције 'Морамо' да су неки јавни бележници отказали овере овој коалицији, ЈКС је утврдила да је ова коалиција заказала овере у неколико канцеларија. Између осталог, заказана је овера у само једној од постојеће три јавнобележничке канцеларије у Шапцу, која је на терен упутила двоје овлашћених оверитеља", пише у саопштењу.

Напомињу да јавни бележници спроводе оверу потписа бирача за предстојеће изборе у складу са законом и правилницима, те да су, према прописима, јавни бележници дужни да врше оверу потписа бирача и за време државног празника, кад почну да теку рокови за вршење изборних радњи.

То је, истичу, "апсолутно испоштовано", а на интернет порталу ЈКС је, на дан расписивања избора, објављена информација о радном времену свих канцеларија за време државног празника.

Шта мора да садржи захтев 

Политичке странке које подносе захтев за оверу потписа бирача за подржавање изборних листа дужне су да канцеларији јавног бележника поднесу писани захтев ради обављања службене радње ван јавнобележничке канцеларије.

То морају урадити лично у канцеларији, а захтеви електонском поштом или телефоном не могу бити уважени, додаје се у саопштењу.

Како се наводи, захтев мора да садржи тачно означено место и датум обављања овере потписа. Такође, просторије у којима ће се обављати овера потписа морају да испуњавају минимум услова како би се обезбедило законито и квалитетно обављање ове службене радње. Место где се обавља овера мора бити на територији службеног седишта јавног бележника, односно на подручју основног суда за које је именован јавни бележник.

"Јавни бележник који прима те захтеве, заводи их хронолошки, и тачно назначава и датум и време примљеног захтева. Јавни бележници, такође, хронолошки, у складу са примљеним захтевима, излазе на терен, јер, јасно - по законима физике, не могу бити на два и више места у исто време", саопштила је Комора.

30 динара по потпису 

Према Правилнику који је донело Министарство правде, јавном бележнику припада накнада од 30 динара, укључујући ПДВ, по потпису бирача који подржи изборну листу за народне посланике и изборну листу за градске одборнике.

Нема никаквих додатних трошкова код јавних бележника за политичке странке и покрете који поднесу захтев за оверу потписа бирача, јер јавни бележник нема право да наплаћује накнаду других трошкова при овери потписа за кандидовање на изборима, попут рада ван радног времена, теренског рада или дневница.

"Јавнобележничка комора је уверена да ће јавни бележници обавити посао овере потписа бирача без примедби на ефикасност и законитост овог процеса, као што су то чинили и у претходних неколико изборних циклуса", наводи се у саопштењу.

Истакнута је и потреба да остали послови у јавнобележничким канцеларија широм Србије буду обављани без већих застоја.

У складу са Законом о избору народних посланика, као и Законом о локалним изборима, изјава бирача да подржава изборну листу оверава се код јавног бележника или у општинској, односно градској управи.

У општинама, односно градовима где нису именовани јавни бележници, изјаву бирача да подржава изборну листу може оверити и основни суд, судска јединица или пријемна канцеларија основног суда.