Београдски маратон формирао медицински тим

Београдски маратон формирао је медицински тим састављен од врхунских стручњака из различитих медицинских специјалности, а све у циљу што боље организације највеће трке у региону.

Овогодишњи 33. Београдски маратон требало је да буде одржан 26. априла, али је због пандемије коронавируса померен за 18. октобар.

"Једна од најбитнијих области о којој бринемо и којој посвећујемо посебну пажњу, још од самог оснивања и организације првог Београдског маратона је здравство, односно медицинска брига и заштита. У циљу даљег напрека у овој области, Београдски маратон је формирао медицински тим састављен од седам врхунских стручњака из медицине – различитих специјалности, на челу са Проф. др Гораном Рађеном као медицинским директором Београдског маратона", рекао је директор БГД маратона Дејан Николић.

Остали чланови тима су проф. др Душан Лекић, проф. др Емилија Дубљанин Распоповић, проф. др Јован Ђуровић, др Марија Анђелковић, др Раде Бабовић и др Даниел Пешић.

"Настављамо традицију започету пре готово 30 година када је Београдски маратон, међу првима у окружењу, имао медицинског директора Проф. др Душана Лекића и уже специјализовану маратонску медицинску амбуланту, али показујемо и озбиљност и одговорност у овој значајној области за рад и организацију овако великог и комплексног спортског догађаја. Тим ће се у наредном периоду, по потреби, проширивати и имати у потпуности дефинисан делокруг активности."

Медицинска безбедност сваког учесника у нашим програмима је наш приоритетни задатак, истиче Николић.

"У том смислу смо предвидели и низ активности и медијских објава из ове области. О нашим активностима обавестили смо и АИМС ( Светско удружење маратона и уличних трка ) и добили њихову подршку, као и препознавање квалитета нашег рада, у години када ћемо обележити 30 година од како је Београдски маратон постао члан ове највеће спортске међународне Асоцијације."

Пре формирања нашег Медицинског тима БГД маратон се консултовао и добио пуну подршку од стране ИИРМ (International Institut for Race Medicine – Међународни Институт за тркачку медицину), референтне међународне струковне организације чији је Београдски маратон такође члан, а у чијем саставу су и медицински директори маратона у Њујорку, Бостону, Чикагу, Токију.

"Ускоро ћемо са њима имати и конкретне облике сарадње, засноване на установљеним протоколима и примерима добре праксе када је у питању медицинска подршка оваквим догађајима. Београдски маратон је, тако, поново начинио пионирске кораке у региону и створио услове за даљи успешан напредак комплетне организације овог догађаја", истакао је Николић.