Programski arhiv

 

Programski arhiv TV Beograd je specijalizovana služba čija je osnovna funkcija da: prikuplja, evidentira, odabira, sređuje, obrađuje, klasifikuje, valorizuje, vrši tehničku zaštitu, pohranjuje i čuva audiovizuelne materijale nastale u procesu televizijske produkcije. 

Reč je, najpre, o dve funkcije, prvoj koja je operativna i sastoji se u stvaranju i korišćenju audiovizuelne građe u tekućoj svakodnevnoj proizvodnji i emitovanju televizijskog programa, i drugoj, koja je mesto gde se formira i čuva svojevrsna zbirka, trezor, muzej pokretnih slika, arhivska građa od značaja ne samo za televiziju kao instituciju već i najširu društvenu zajednicu. 

Sadržaju sajta možete pristupiti na ovoj adresi.

Kontakt:

Aberdareva 1, 11000 Beograd;

telefon: (011) 655-12-05, (011) 655-10-72;

faks: (011) 655-13-34

e-mail: tvdokum@rts.rs