Čitaj mi!

Deo originalnog teksta objavljenog u TV reviji 25.avgusta 1967.

Gledaoci o TV prenosu operacije srca

Gledaoci Srbije su te 1967.godine imali priliku da gledaju direktan TV prenos operacije srca sa hirurškim zahvatom dr. De Bejkija.

Majkl Elis De Bejki je bio svetski poznat hirurg, inovator i profesor Medicinskog fakulteta u Hjustonu. Još dok je bio student 1932. godine izumeo je pumpu, koja je postala glavni deo mašine, za preuzimanje funkcije pluća i srca tokom operacije na otvorenom srcu. Njegove mnogobrojne inovacije su bila čuda medicine, a danas su uobičajene u većini bolnica.

Odeljenje za studij programa( sadašnji Centar za istraživanje programa i auditorijuma RTS-a ) je sprovelo istraživanje, koje je pokazalo da je emitovani prenos izazvao veliku pažnju gledalaca i da je emisiju pratilo čak 84,3% gledalaca. Istraživanje je sprovedeno telefonskim putem. Većina ispitanika ( 70,4% ) je gledala ceo prenos, 5,5% prvi deo, a 8% drugi deo. Ostali su se izjasnili da su bili sprečeni poslom, bili su odsutni ili nisu znali za prenos. Čak 35,6% ispitanika se izjasnilo da su uložili poseban napor da obezbede slobodno vreme za gledanje tog prenosa, što je između ostalog dovelo i do povećane gledanosti.

Gotovo 98% gledalaca se izjasnilo da bi i ubuduće rado pratili slične TV prenose o primeni savremenih naučnih dostignuća. Najviše je onih koji bi gledali emisije o medicinskim naučnim dostignućima, zatim emisije koje su posvećene biologiji i hemiji, arheologiji,tehnici i arhiktekturi, ali i kosmičkim istraživanjima. Ispitanici, njih preko 79,2% , su se izjasnili da bi prihvatili sličnu operaciju kada bi je izvodili naši hirurzi, a 13% samo ako bi je izveo dr. De Bejki, što je izraz poverenja prema domaćim stručnjacima.