Читај ми!

Заштита података учесника телегласања за Песму Евровизије

Следеће информације намењене су учесницима у телегласању (телефонском гласањау) на Такмичењу за „Песму Евровизије 2021“ како би били упознати са поступком који се односи на обраду личних података, као и о правима према Закону о заштити података.

Ко је одговоран за заштиту података и ко је мој контакт?

Контролор података је:

European Broadcasting Union заједно са ЈМУ РТС и емитером-домаћином

L'Ancienne-Route 17A
1218 Le Grand-Saconnex, Genève, Switzerland
(EBU)

И

digame GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Cologne
Germany
(Предузеће)

Се обавезују да: Штитимо ваше личне податке и да поштујемо вашу приватност у складу са применљивим законима о заштити личних података пре свега Општој уредби ЕУ о заштити података 2016/679 (GDPR) и Немачким савезним законом о заштити података (BDSH). Нећемо обрађивати ваше податке у друге сврхе осим како је наведено у наставку.

ЕБУ и Предузеће су склопили посебан и издвојен уговор о удруженој контроли у складу са Чланом 26 GDPR, чија кључна садржина је доступан на захтев у просторијама ЕБУ или Предузећа.

Kоје категорије личних података се обрађују?

Обрађиваћемо само личне податке које примимо када доделите свој глас било позивом или слањем СМС поруке (било директно или путем апликације ESC) користећи конекцију коју обезбеди ваш пружалац услуга фиксне или мобилне мреже.

Радећи то, ми ћемо – у зависности од земље вашег порекла – сакупити следеће категорије података од вас ако је применљиво:

– ваш број мобилног телефона (MSISDN - Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)

– датуме и време када сте учествовали у Телегласању

– број песме за коју сте гласали

– назив вашег пружаоца услуга фиксне или мобилне мреже

– тип уговора који имате са вашим пружаоцем мрежне услуге (припејд, уговор).

Kоја је сврха обраде и која је правна основа за исту?

Прикупљамо ваше личне податке по основу легитимног интереса (Чл. 6, пар. 1(f) GDPR) за добијање званичних резултата који одређују поредак песама које учествују на ESC и победника истог.

Ваше учешће је добровољно и укључивањем у Телегласање пристајете да обрађујемо ваше (горенаведене) личне податке ради:

– израчунавања и добијања валидних и званичних резултата ESC (Eurosong Contest) на основу гласова које су доделили гледаоци (укључујући и вас);

– добијања збирне статистике о гласању на ESC;

– објављивања збирних и анонимних резултата/гласова.

Kо ће имати приступ вашим личним подацима?

Да бисте учествовали у Телегласању, користите телекомуникационе услуге које пружа ваш национални телекомуникациони носилац и/или агрегатор који може да проследи део или све ваше личне податке Предузећу да би обезбедио израчунавање валидних резултата публике.

Унутар Предузећа ваши лични подаци биће доступни одељењима која треба да испуне уговорне и правне обавезе Предузећа. Пружаоци услуга и заступници који раде за Предузеће такође могу примити личне податке у те сврхе под условом да се обавежу да очувају, нарочито, поверљивост и интегритет. Такви примаоци могу бити, на пример, пружаоци ИТ услуга и телекомуникационих услуга.

Неће бити преноса личних података примаоцима изван Предузећа. Док је ЕБУ удружени контролор са Предузећем када је реч о гласању, Предузеће неће преносити ваше личне податке ЕБУ која ће од Предузећа добити анонимне резултате за горенаведене потребе.

Да ли ће лични подаци бити пренети у треће земље или међународне организације?

Гласови додељени изван Немачке биће пренети у Предузеће у Немачкој како би били обрађени и неће бити даљег преношења. Предузеће неће преносити личне податке трећим земљама изван Европског економског простора.

Kолико дуго ћете чувати моје личне податке?

Предузеће ће обрађивати и складиштити ваше личне податке све док је то потребно за испуњавање наших уговорних и правних обавеза.

Kада лични подаци више не буду потребни за испуњавање наших уговорних и правних обавеза, биће редовно обрисани осим уколико даља обрада – у јасно утврђеном временском периоду – није потребна у следеће сврхе:

– испуњавање обавезе складиштења у вези са комерцијалним и пореско-законским разлозима,

– немачких привредних прописа (HGB), пореских прописа (AO), Закона о спречавању прања новца (GwG). Ови закони уопштено одређују периоде складиштења за потребе архивирања и документовања на време од две до десет година. 

Kоја су ваша права?

Имате право да приступите вашим личним подацима, и да захтевате да буду исправљени у случају да су нетачни или обрисани у случају да више нису неопходни у сврхе за које су прикупљени и обрађени.

У неким случајевима, имате право да тражите ограничења у обрађивању, преносивости података или да уложите приговор на обраду. Свака сагласност коју нам дате у вези са нашом обрадом ваших личних података може се повући у сваком тренутку. Молимо да имате у виду да се повлачење сагласности односи само на будућност. То неће утицати на обраду која је обављена пре повлачења сагласности.

Можете искористити своја права тако што ћете нам послати свој захтев електронском поштом на privacy@digame.de.

Уколико сматрате да обрада ваших података представља кршење закона о заштити података, имате право да уложите жалбу надлежном органу, нарочито у земљи чланици Европске уније у којој је ваше редовно боравиште, у којој радите или у којој се десило кршење.

Kако можете да ступите у контакт са Службеним лицима задуженим за заштиту података?

Ако имате питања или сумње у вези са овим Обавештењем о заштити приватности можете контактирати:

Службено лице задужено за заштиту приватности у Предузећу на privacy@digame.de.

Службено лице задужено за заштиту приватносту у ЕБУ dpo@ebu.ch.

Датум ступања на снагу и Измене

Ово Обавештење о заштити приватности ступа на снагу 11. фебруара 2021. године.

Задржавамо право да у сваком тренутку, по сопственом нахођењу, мењамо, прилагођавамо, додајемо или уклањамо делове овог Обавештења о заштити приватности.