Radio drama: Sveska nad sveskama, 1. deo

Slušate radio dramu u nastavcima „Sveska nad sveskama” iz 1970. godine, pisca Vladimira Andrića.