Poezija: Jovica Đurđić, 6. deo

Slušajte poeziju pisca Jovice Đurđića. Pisac čita svoje stihove.