Zvučni zid - Masimo Savić

Radio Rokenroler emituje odabrane muzičke numere „uživo“ Masima Savića.