Kompas - Kantri

Kantri, ili vestern muzika, je muzički pravac nastao početkom 20. veka u Sjedinjenim Američkim Državama. Potiče iz tradicionalnih elemenata narodne muzike evropskih doseljenika, pre svega Engleza i Iraca. Instrumentarijum pre svega čine žičani instrumenti, poput bendža, gitare i violine, a česta je i usna harmonika.