Kompas - Argentina

Tango je nacionalni simbol Argentine. Ovaj popularni ples, od oktobra 2009. godine, postao je deo svetske kulturne baštine.